Saturday, July 26, 2008

Mentakrifkan Erti Budaya

Secara amnya, budaya (culture) bermaksud cara hidup manusia. Ia merupakan perkembangan sahsiah, akal, semangat dan usaha orang Melayu. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan "budaya" yang bermaksud " budi + daya "; yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi akal dan nilai, manakala daya sebagai aspek lahiriah manusia yang meliputi usaha dan hasilan. Maka pada kesimpulannya, budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting kerana budaya dapat membezakan satu masyarakat dengan yang lain.

No comments: